Het SI'BON keurmerk

Het SI'BON keurmerk

Waarom een Sign keurmerk?
De signsector bestaat uit ruim 2000 signbedrijven. Daarom is het zaak dat het betere signbedrijf zich kan profileren. Een belangrijk instrument voor een signbedrijf om zich van een beunhaas te onderscheiden is een erkenningsregeling met een keurmerk. Uit onderzoek is gebleken dat bijna tweederde van de eindgebruikers zich bij de keuze van een bedrijf laat leiden door de aanwezigheid van een keurmerk. De signsector heeft met SI’BON haar eigen keurmerk: het Erkend Signbedrijf, dat als enige breed geaccepteerd is in de branche.

Signmakers Vakraad en erkenningseisen
Om een gedegen en evenwichtig pakket van erkenningseisen voor het keurmerk te kunnen hanteren, heeft SI’BON de Signmakers Vakraad opgericht. De Vakraad bestaat uit zes signmakers en een vertegenwoordiger van SI’BON. De Signmakers Vakraad is een onafhankelijk instituut. De kerntaken van de Vakraad zijn het vaststellen van de toelatingseisen van erkende signbedrijven en het bewaken van de erkenning. Jaarlijks wordt het signbedrijf bezocht om vast te stellen of zij aan de eisen voldoet.

Geschillencommissie bij klachten
Een geschillencommissie wordt gevormd op een moment dat zich een dispuut met een klant voordoet. De Vakraad vormt deze commissie door uit haar midden drie onafhankelijke leden te benoemen. De geschillencommissie spreekt een voor partijen bindend advies uit.

Meer info op www.sibon.nl